Záznamy akcí

Pořízení záznamu z kulturních a společenských akcí které pořádají firmy, obce, města, spolky a jiné